Uczestnicy programu

Związek Producentów Pojazdów i Nadwozi
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa

tel. (22) 322 7198
fax (22) 322 7665

http://www.zppin.org.pl