Uczestnicy programu

30
06/2011

Bio-DME – obiecujące paliwo do samochodów ciężarowych jutra

kategorie: EKOLOGIA

Jakie paliwo będzie napędzało samochody ciężarowe za dziesięć lat? Jedną z alternatyw, jaką Volvo Trucks postanowiło przetestować wspólnie z firmami przewozowymi, jest Bio-DME. Przy 95-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla, w porównaniu z olejem napędowym, braku emisji sadzy i wysokiej ogólnej sprawności energetycznej, istnieją wszelkie przesłanki, ku temu, że Bio-DME może być paliwem przyszłości.

– Wysoka sprawność energetyczna i wyjątkowo mała emisja gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych, czynią Bio-DME jednym z najbardziej obiecujących paliw alternatywnych jutra – mówi Lars Mårtensson, dyrektor działu Environmental Affairs w Volvo Trucks.

O 95% mniejsze oddziaływanie na klimat

DME (eter dimetylowy) jest obecnie wykorzystywany głównie jako propelent w aerozolach. Jednak dzięki właściwościom, takim jak niska temperatura samozapłonu i duża liczba cetanowa, DME szczególnie dobrze nadaje się do stosowania jako paliwo do silników o zapłonie samoczynnym. Proces spalania charakteryzuje się dużą sprawnością, co skutkuje niskim zużyciem paliwa. Co więcej, w produktach spalania Bio-DME nie ma sadzy, a zawartość cząstek stałych i tlenków azotu jest wyjątkowo niska. Jeżeli, jak w przypadku Volvo Trucks, DME jest wytwarzany w wydajnym energetycznie procesie z biomasy – tzw. Bio-DME – wówczas całkowita emisja szkodliwego dla klimatu dwutlenku węgla może być aż o 95% mniejsza, w porównaniu z kopalnym olejem napędowym.

Volvo Trucks pierwszym producentem stosującym DME jako paliwo samochodowe

Chcąc w praktyce ocenić wszystkie te potencjalne korzyści, Volvo Trucks, jako pierwszy producent samochodów ciężarowych na świecie, zamierza wypróbować Bio-DME w zakrojonych na szeroką skalę testach eksploatacyjnych. Kilkanaście pojazdów Volvo FH, zasilanych tym paliwem, właśnie rozpoczyna regularną eksploatację u klientów w całej Szwecji. Próby potrwają do końca 2012 r., po czym zostanie dokonana gruntowna ocena ich wyników, w celu wyznaczenia kierunku przyszłych prac rozwojowych.

Wypróbowana i niezawodna technika

Pod względem technicznym nie ma zasadniczych różnic między jednostką zasilaną DME a konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym. W próbach eksploatacyjnych uczestniczą standardowe pojazdy Volvo FH, napędzane nieco zmodyfikowanym silnikiem 13-litrowym. Modyfikacje te ograniczają się do układu wtryskowego i elektronicznego układu sterowania silnikiem. Główne różnice dotyczą układu paliwowego i zbiorników paliwa. Ponieważ DME jest gazem w normalnej temperaturze otoczenia, może być sprężany i przechowywany w zbiornikach w postaci ciekłej. Ze względu na mniejszą wartość opałową DME, w porównaniu z olejem napędowym, dla zapewnienia pojazdowi tego samego użytecznego zasięgu potrzebne są zbiorniki o większej pojemności.

Osiągi jak w samochodzie z silnikiem na olej napędowy

Z perspektywy kierowcy, samochód ciężarowy zasilany DME jest w pełni porównywalny ze swoim odpowiednikiem, wykorzystującym olej napędowy. Osiągi i właściwości jezdne są praktycznie takie same, z tym, że na DME silnik rozwija nieco większy moment obrotowy i pracuje płynniej.

Współpraca w dziedzinie DME

Do skutecznego wypromowania nowego paliwa nie wystarczą same samochody ciężarowe. Należy utworzyć cały łańcuch logistyczny, obejmujący produkcję, dystrybucję i stacje paliwowe. Klika lat temu Szwedzka Agencja Energii, Volvo Trucks, szwedzkie firmy paliwowe i firmy z branży transportowej nawiązały, przy udziale Unii Europejskiej, współpracę mającą na celu zbadanie możliwości upowszechniania Bio-DME jako paliwa samochodowego w Szwecji. To właśnie w ramach tego projektu prowadzone są testy eksploatacyjne Volvo Trucks.

Może zastąpić połowę zużywanego oleju napędowego

Wykorzystywany w projekcie Bio-DME jest produkowany w pilotażowej wytwórni Chemrec w Piteå, w północnej Szwecji. Surowcem jest ług czarny, półpłynny produkt uboczny w przemyśle celulozowym. Z obliczeń wynika, że DME pozyskiwany na bazie ługu czarnego produkowanego przez szwedzki przemysł celulozowy może zastąpić mniej więcej połowę oleju napędowego, zużywanego obecnie w transporcie drogowym w Szwecji. Bio-DME można produkować również z innych surowców odnawialnych, takich jak pozostałości drzewne, odpady komunalne, czy obornik.

Unia Europejska szacuje, że do roku 2030 Bio-DME może zastąpić połowę oleju napędowego wykorzystywanego obecnie w transporcie drogowym  (EUCAR/CONCAWE/JRC 2005, Komisja Europejska).

Fakty, Bio-DME

  • O 95% mniejsza emisja dwutlenku węgla, w porównaniu z olejem napędowym.
  • Wyjątkowo mała emisja cząstek stałych i tlenków azotu.
  • Wysoka ogólna sprawność energetyczna całego procesu, od pozyskania surowca do spalenia w silniku.
  • Potencjał do zastąpienia znacznej części zużywanego oleju napędowego.
  • Osiągi i właściwości jezdne są identyczne jak w przypadku oleju napędowego.

Fakty projekt Bio-DME

Uczestnicy:

  • Volvo Trucks:  pojazdy
  • DHL, Posten Logistik, Green Cargo, Bröderna Lindqvist Åkeri, J-Trans and Ragn-Sells:  testy eksploatacyjne
  • Chemrec i partnerzy: produkcja Bio-DME
  • Preem:  stacje paliwowe

6 czerwca 2011 r.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności