Uczestnicy programu

17
11/2010

Konkurs Young European Truck Driver - Najważniejszy jest kierowca

Idea konkursu Young European Truck Driver narodziła się w roku 1999. Jego celem była integracja instytucji europejskich oraz firm pracujących na rzecz transportu drogowego wokół działań podejmowanych przez Komisję Europejską zmierzających do zdecydowanego zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w państwach UE.

Pierwsza edycja największego w historii UE konkursu dla zawodowych kierowców ciężarówek organizowanego wspólnie z Komisją Europejską przeprowadzona została w 20 krajach Europy, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE w 2003 roku. Od początku sponsorami konkursu są Michelin, Shell oraz IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego). Konkurs koncentruje się na bezpieczeństwie ruchu drogowego i oszczędności paliwa oraz na precyzji manewrowania. W jego ramach kierowcy poddawani są testom teoretycznym i praktycznym.

Kolejne edycje konkursu Young European Truck Driver odbyły się w latach 2005 i 2007. Łącznie w eliminacjach do finałów wzięło udział blisko 40.000 młodych kierowców ciężarówek, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W finale konkursu Young European Truck Driver 2007, który odbył się w Szwecji, zwyciężył polski kierowca - Marek Szerenos z Kleosina k. Białegostoku. W nagrodę otrzymał najnowszy ciągnik siodłowy Scania R.

Od 2003 roku, w trzech edycjach konkursu wzięło udział ponad 2000 polskich kierowców. Podobne zawody Scania zorganizowała w 2007 roku w Australii, Ameryce Południowej i RPA.

- Fakt, że Komisja Europejska jest naszym partnerem w tej bardzo ważnej kampanii daje nam ogromną satysfakcję. Takie właśnie nadzieje przyświecały nam, gdy zaproponowaliśmy organizację konkursu podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu na drogach, która miała miejsce w Brukseli w 2001 r. Jestem pewien, że nasz konkurs przyczyni się do stworzenia bezpieczniejszego otoczenia drogowego i przypomni europejskim kierowcom zawodowym o tym, jak ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem. Będziemy w stanie osiągnąć te cele dzięki naszemu partnerowi, którym jest Komisja Europejska, jak również dzięki grupie silnych sponsorów – podkreślają przedstawiciele kierownictwa koncernu Scania.

W Białej Księdze zatytułowanej "Europejska polityka transportowa na rok 2010: czas na decyzje" Komisja postawiła sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w krajach Unii Europejskiej z około 40 tys. obecnie do 20 tys. w roku 2010. Największa grupa ofiar to osoby w wieku od 14 do 25 lat. W tej grupie wiekowej wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną zgonów. Kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, adresowana do młodych kierowców ciężarówek, idealnie wpisuje się w politykę Komisji.

Spotkania z kierowcami trwają cały rok

Konkurs rozpoczyna się od lokalnych zawodów kwalifikacyjnych, najczęściej w miastach, gdzie mają siedzibę dealerzy Scania. Najlepsi kierowcy wyłonieni w ramach zawodów kwalifikacyjnych (testy teoretyczne i praktyczne) uczestniczą w eliminacjach krajowych. Zmagania finałowe najlepszych kierowców ze wszystkich uczestniczących w konkursie krajów odbywają się w Szwecji. Przy okazji konkursu w wielu krajach organizowane są konferencje i seminaria poświęcone bezpieczeństwu w transporcie drogowym oraz statusowi kierowcy.

Najważniejszy jest kierowca

Od wielu lat Scania koncentruje się na kierowcy i ważnej roli, jaką odgrywa on w poprawie bezpieczeństwa na drodze oraz w wynikach ekonomicznych przedsiębiorstw transportowych.
Umiejętności kierowcy, jego wiedza, nieustanne szkolenie i doświadczenie pozwalają na zmniejszenie ryzyka wypadków, a technika jazdy wpływa na ograniczenie zużycia paliwa, obniżenie koszów obsługi i napraw, a w konsekwencji zwiększenie zysków firmy transportowej. Większe umiejętności kierowcy to także płynny ruch na drogach, zmniejszenie zużycia paliwa, a co za tym idzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Trzecia edycja konkursu Young European Truck Driver wpisała się w inicjatywę Komisji Europejskiej, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach naszego kontynentu. Obecnie każdego roku w państwach europejskich w wyniku wypadków ginie rocznie ponad 40 tysięcy osób. W Polsce, w wyniku wypadków drogowych tylko w roku 2007 zginęło 5345 osób.

- Konkurs Young European Truck Driver to dla młodych ludzi wspaniała okazja, aby pokazać, co potrafią. Wiemy, że profesjonalny kierowca odgrywa najważniejszą rolę, gdy mówimy o bezpieczeństwie na drodze. Jako producent ciężarówek czujemy się odpowiedzialni za wspieranie kierowcy w jego pracy. Zależy nam bardzo, aby młodzi kierowcy mieli zakorzenioną troskę i dbałość o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz posiadali duże umiejętności w prowadzeniu pojazdów. – dodają organizatorzy. - Konkurs polega na teoretycznych i praktycznych testach, co dodatkowo związane jest z nową dyrektywą UE dotyczącą obowiązkowych szkoleń dla kierowców. Jesteśmy przekonani, że organizowany z inicjatywy koncernu Scania konkurs ma swój udział w podnoszeniu kwalifikacji kierowców i większym bezpieczeństwie na drogach.

Bezpieczeństwo drogowe to dla Scania jedno z zagadnień otoczonych najwyższym priorytetem. Firma popiera cele zawarte w dokumencie ONZ „World Report on road traffic injury prevention” (Światowy raport o zapobieganiu uszkodzeniom ciała wskutek wypadków drogowych).

Po europejskich drogach jeździ ponad 300 tys. ciężarówek Scania, w związku z czym bezpieczeństwo na drogach Europy jest jednym z głównych zagadnień, za które Scania czuje się odpowiedzialna.
W tym celu Scania prowadzi działania na rzecz zwiększenia wśród polityków, klientów i kierowców świadomości wagi bezpieczeństwa drogowego. Ma to przyczynić się do zredukowania liczby śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem dużych ciężarówek. W Europie odnotowuje się obecnie ok. 5 tys. takich wypadków rocznie. Bezpieczeństwo drogowe ma również wysoki priorytet
w prowadzonych przez Scania pracach badawczo-rozwojowych. W centrum uwagi stawiane jest poszukiwanie rozwiązań, które pomagałyby kierowcy w podejmowaniu prawidłowych decyzji.

Tegoroczna edycja konkursu YETD zgromadziła ponad 1 650 kierowców w Polsce zaś ponad 10 000 w całej Europie. Finał Krajowy który miał miejsce w sierpniu w najnowszym serwisie Scania w Gliwicach wyłonił zwycięzcę – Artura Sumara, który reprezentował Polskę podczas Finału Europejskiego w październiku w Szwecji. W finale wzięło udział 18 kierowców Europy. W generalnej klasyfikacji reprezentant Polski zajął 7 miejsce.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności