Słowniczek

18
11/2010

ADAM - Advanced Dynamic Aid Mechanism

mechaniczny system asystenta hamowania awaryjnego

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności