Słowniczek

18
11/2010

ABD - Automatic Blocking of Differential

automatyczne blokowanie mechanizmu różnicowego

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności