Słowniczek

Słowniczek

 

ZEV - Zero Emission Vehicle

pojazd nieemitujący taksycznych substancji