O programie

01

IDEA

IDEA

Przyjazna motoryzacja – to program, którego zadaniem jest popularyzacja wzorców motoryzacji bezpiecznej, racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej za środowisko.

Tak rozumiana motoryzacja stanowi prawdziwe koło zamachowe gospodarki i jest katalizatorem awansu cywilizacyjnego w większości krajów Unii Europejskiej. Tymczasem Polska nadal jest skansenem i śmietnikiem Europy – przoduje w imporcie starych samochodów, niespełniających wymaganych warunków technicznych, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich środowiska. Program Przyjazna motoryzacja wskazuje drogi wyjścia z obecnej sytuacji, tak aby rozwój motoryzacji  mógł stać się czynnikiem przyśpieszającym poprawę warunków naszego życia.

Chcemy mówić o gospodarce, nadrabianiu cywilizacyjnych zaległości, nowych technologiach przyjaznych człowiekowi i jego otoczeniu. Chcemy mówić o zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem technicznym a stanowiącą fundament zdrowia potrzebą żywej więzi z naturą. Chcemy pokazać ludzkie oblicze rozwoju motoryzacji. Bo samochody są dla ludzi, a nie odwrotnie.

02

Działania

W czasie trwania kilkumiesięcznego programu podejmiemy działania o różnym charakterze
i doborze form. Program obejmuje 4 moduły tematyczne:

Działania

Wspólnym mianownikiem naszych propozycji będzie dążenie do dostarczenia szerokim kręgom odbiorców – mieszkańców Polski – argumentów przemawiających za tym, że rozwój innowacyjnej motoryzacji przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a  najnowsze zdobycze motoryzacji to większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dbałość o środowisko i większy komfort życia Polaków.

W ramach programu podejmujemy współpracę z uznanymi autorytetami – ekspertami reprezentującymi różne obszary wiedzy i punkty widzenia. Stały zespół doradczy (Think Tank), złożony ze specjalistów w obszarach biznesu, ekonomii, innowacji, ergonomii, a nawet psychologii społecznej, będzie stanowił intelektualne zaplecze wszystkich działań. Poszukując najlepszych rozwiązań, będziemy również rozmawiali z politykami, którzy na co dzień decydują o kształcie przyjmowanych rozwiązań prawnych, wpływających na kierunki rozwoju motoryzacji w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym. Szerząc ideę przyjaznej motoryzacji, będziemy szukać sojuszników również wśród mediów, tak aby propozycje stanowiące treść programu mogły zostać przedstawione jak najszerszym kręgom odbiorców. Prezentując wyzwania współczesnej motoryzacji, sięgniemy również do działań niestandardowych. Problemy naszej motoryzacji będziemy starali się przekazać również przekładając je na język jednej ze sztuk wizualnych. Stąd udział w projekcie grupy artystycznej Świetlica – skupiającej największe nazwiska polskiej fotografiki.