Motoryzacja a ekologia

15
06/2011

Motoryzacja w awangardzie branż przyjaznych środowisku

kategorie: EKOLOGIA

Dzięki nowym technologiom 20 współczesnych samochodów emituje taką samą ilość substancji szkodliwych, jak jeden 30 lat temu. Potężne inwestycje w innowacje sprawiają, że przemysł motoryzacyjny wyznacza trendy wśród branż przyjaznych środowisku naturalnemu.

Europejscy producenci pojazdów wnieśli znaczący wkład w proces redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W ciągu ostatnich 25 lat poziom tlenku azotu, jak również emisja cząstek stałych zostały obniżone o 90 proc.

Mimo ogromnego wzrostu liczby aut poruszających się po drogach państw Unii Europejskiej – dziś jest ich ponad 250 milionów – udział emitowanego przez nie CO₂  utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Obecnie jedynie 12 proc. jego całkowitej emisji w UE jest skutkiem eksploatacji pojazdów. Przemysł motoryzacyjny aktywnie wspiera wyznaczony przez UE cel zredukowania średniej emisji CO₂ do 120 gramów/kilometr do 2012 r., jak również przyjęty w grudniu 2008 r. pakiet klimatyczny UE, zakładający zmniejszenie emisji  dwutlenku węgla  o 20 proc. do roku  2020.

Możliwość systematycznego ograniczania niekorzystnego wpływu pojazdów na środowisko wynika przede wszystkim z postępu technologicznego, jaki od kilku dziesięcioleci dokonuje się w branży. Dzięki idącym w setki miliardów euro inwestycjom w badania i rozwój w nowoczesnych, seryjnie produkowanych pojazdach znaleźć możemy wiele przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań, m.in. coraz doskonalsze napędy hybrydowe. Kontynuując od lat badania,  inżynierowie optymalizują również klasyczny układ napędowy. Koncerny wprowadzają technologicznie zaawansowane układy paliwowe, dzięki którym pojazdy zużywają coraz mniej paliwa, nowoczesne systemy zarządzania pracą silnika i skrzyni biegów.Często nowsze modele dużych silników (np. 2,2 l) emitują mniej substancji szkodliwych niż mniejsze (2,0 l) modele z poprzedniej serii. W efekcie takie rozwiązania, jak np. turbosprężarki nowej generacji, przyczyniając się do zaoszczędzenia zużycia paliwa nawet o 15 proc., wpływają na istotne ograniczenie obciążeń dla środowiska, jakie wiążą się z eksploatacją pojazdów. Duże znaczenie dla redukcji emisji CO₂ ma optymalizacja stosowanych materiałów i podzespołów,

Konkurując o klienta, kierującego się również poczuciem odpowiedzialności za środowisko, producenci samochodów potrafią z roku na rok coraz lepiej sprostać rygorystycznym wymaganiom Komisji Europejskiej.  Starania branży motoryzacyjnej byłyby w Polsce jeszcze skuteczniejsze, gdyby zostały wsparte systemem proekologicznych zachęt instytucjonalnych ze strony rządowej.

Polski rząd dotychczas nie wprowadził żadnych zachęt do zakupu i używania pojazdów niskoemisyjnych przyjaznych środowisku. Nie ma też administracyjnych motywacji do używania samochodów hybrydowych czy w ogóle proekologicznych, stosowanych z powodzeniem w innych krajach, takich jak strefy ograniczonego wjazdu czy obniżone opłaty za parkowanie – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Zdaniem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, stopniowe wprowadzanie rozwiązań promujących pojazdy ekologiczne w Polsce jest niezbędne i korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. Dobrym przykładem takich działań byłoby wprowadzenie podatku ekologicznego uzależnionego od parametrów ekologicznych, którego funkcja nie ogranicza się do dostarczania odpowiednich przychodów do budżetu. Podatek taki, uzależniony od poziomu emisji substancji szkodliwych,  pełni również funkcję regulacyjną w dwu obszarach. Wspierając odmłodzenie parku samochodowego, pośrednio może wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na zmniejszenie jego negatywnego wpływu dla środowiska. 19 państw UE stosuje już taki podatek, a kolejne pracują nad jego wdrożeniem. Obecnie w Polsce prace analityczne nad podatkiem opartym na parametrach ekologicznych prowadzi międzyresortowy zespół ds. wzrostu konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego, wspierany przez przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Trudno jednak mówić o konkretnych efektach prac trwających od dłuższego czasu, co nie napawa optymizmem w kwestii terminu wprowadzenia w Polsce proekologicznych mechanizmów podatkowych.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności