Motoryzacja a bezpieczeństwo

14
04/2011

Debata parlamentarna "Polska - na drodze do bezpieczeństwa"

kategorie: DEBATA, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA

W środę - 13 kwietnia, na terenie Senatu RP, odbyła się druga z trzech debat w ramach programu Przyjazna motoryzacja.

Polska gospodarka traci rocznie 30 miliardów złotych na skutek wypadków drogowych

Nadmierna prędkość, kiepski stan techniczny pojazdów oraz nietrzeźwi kierowcy – to główne czynniki zagrażające w Polsce bezpieczeństwu ruchu drogowego i, obok poprawy stanu infrastruktury, główne obszary aktywności szerokiej koalicji organizacji oraz instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Tak w wielkim skrócie podsumować można debatę „Polska – na drodze do bezpieczeństwa”, która odbyła się 13 kwietnia w gmachu Senatu w ramach projektu Przyjazna Motoryzacja, realizowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i objętego honorowym patronatem Poseł Beaty Bublewicz, przewodniczącej sejmowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pani Poseł przedstawiła podczas debaty globalny wymiar problemu. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków przekracza na całym świecie 1,2 mln osób rocznie. To tak, jakby nagle wymarła niemal cała Warszawa.  Liczba rannych i poszkodowanych sięga kilkudziesięciu milionów i mniej więcej równa jest liczbie mieszkańców Polski. Nie dziwi zatem, że uwzględniając społeczną i ekonomiczną wagę problemu, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Polska aktywnie włączyła się w tę inicjatywę, a koordynatorem krajowych działań jest Poseł Beata Bublewicz.

A jest nad czym pracować. Statystyki zaprezentowane przez inspektora Marka Fidosa, Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, choć wyraźnie lepsze niż 2-3 lata temu, wciąż są zatrważające. Wprawdzie liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2010 r. po raz pierwszy od kilkunastu lat spadła poniżej 4 tys. i wyniosła 3.907 osób, to jednak wskaźnik zabitych na 100 wypadków wciąż jest u nas jednym z najwyższych w Europie. Jesteśmy też liderem niechlubnej statystyki śmiertelności pieszych, W ubiegłym roku na naszych drogach zginęło 1.467 osób – następna w tym rankingu jest Rumunia z 1.015 zabitymi.

To w dużej mierze efekt stanu infrastruktury drogowej. Buduje się wprawdzie autostrady i drogi ekspresowe, ale dominujący udział mają drogi samorządowe, na których nie ma rozdzielenia ruchu pieszego od samochodowego. Ich ogólna długość wynosi ponad 360 tys. km, z czego 50% pozostaje w złym stanie. Adrian Furgalski, Dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, omawiając podczas debaty problemy infrastrukturalne, przytoczył jednocześnie dane Banku Światowego, wg których kraje tracą przeciętnie 2% swojego PKB na skutek wypadków drogowych. Polska dość dokładnie wpisuje się w ten wskaźnik –tracąc swoich obywateli tracimy rocznie ok. 30 mld złotych.

Kolejnym istotnym czynnikiem generującym te straty jest stan techniczny pojazdów. Ich przeciętny wiek wynosi w naszym kraju 13-15 lat. Są to bardzo często samochody powypadkowe lub składane z części pozyskiwanych z kliku innych pojazdów. Ponadto, jak podkreślił w swojej prezentacji Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, nawet nowe części zamienne nie dają gwarancji odpowiedniej jakości. Są z reguły produkowane na Dalekim Wschodzie z materiałów nie gwarantujących utrzymania parametrów wytrzymałościowych. Ale za to tanich. Mamy do czynienia z pogonią za oszczędnością kosztem bezpieczeństwa.

Mamy też do czynienia z  brawurą, brakiem odpowiedzialności oraz nadużywaniem alkoholu przez osoby posiadające prawo jazdy, zwłaszcza te, które nie przekroczyły 24 roku życia. To ogólny wniosek ze społeczno-demograficznej charakterystyki sprawców kolizji i wypadków drogowych przedstawionej przez prof. Janusza Czapińskiego, kierownika Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wynika z przeprowadzonych pod jego kierownictwem badań z cyklu Diagnoza Społeczna 2009, najgroźniejszy dla bezpieczeństwa ruchu kierowca, to nadużywający alkoholu młody mieszkaniec małego miasta lub wsi. Prawdopodobieństwo spowodowania przez niego wypadku jest  5-ciokrotnie wyższe, niż w przypadku przeciętnego statystycznie użytkownika dróg.

Nawiązując do tej konstatacji i podsumowując debatę Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, podkreślił, iż samochód, mimo ciągłego postępu technicznego, dzięki któremu staje się coraz bardziej bezpieczny, nigdy nie będzie myślał za kierowcę. „Włącz myślenie” – polskie hasło ONZ-towskiej Dekady Działań jest i będzie aktualne.

Tabela: Ewolucja ocen jazdy polskich kierowców w rozbiciu na najważniejsze elementy.

Jak ogólnie rzecz biorąc, określił(a)by Pan(i) jazdę większości polskich kierowców pod względem:

Dobrze

Średnio

Źle

Trudno powiedzieć

1998

2004

1998

2004

1998

2004

1998

2004

w procentach

kultury jazdy

9

11

47

67

39

19

5

3

bezpieczeństwa jazdy

6

7

39

60

50

30

5

3

odpowiedzialności

8

8

42

57

43

30

7

5

przestrzegania przepisów

8

9

41

56

44

30

7

4

ostrożności

6

8

40

53

49

35

5

4

Źródło:  CBOS, BS/168/2004 (brak nowszych danych porównawczych)

     

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności