FAQ

21
10/2010

O co chodzi z tą kratką?

Chodzi o to, że w świetle przepisów, wielokrotnie zmienianych w ciągu ostatnich 10 lat, pełnego odpisu podatku VAT od samochodów nabywanych przez firmy można jedynie wówczas, gdy samochód jest zarejestrowany jako ciężarowy (ma odpowiednią homologację), a jego ładowność wynosi minimum 500 kg. W przypadku samochodów osobowo-towarowych (np. typu VAN czy kombi) oddzielenie przestrzeni bagażowej od pasażerskiej jest w świetle wymogów dotyczących homologacji pojazdu jako ciężarowego związane z koniecznością zamontowania kratki. W uproszczeniu więc firmy mogą odliczać VAT jedynie od pojazdów osobowo-ciężarowych „z kratką”. W pozostałych przypadkach odliczenie podatku jest niemożliwe lub dopuszczalne w odniesieniu do jego części. Nie tylko branża motoryzacyjna, ale znaczna cześć kręgów biznesowych podkreśla, że takie rozwiązanie wypacza rzeczywisty obraz rynku, ponieważ sztucznie zwiększa popyt na samochody „z kratką”, homologowane jako ciężarowe, podczas gdy użytkowanie samochodu służbowego przez firmę (np. pośrednictwa finansowego) nie musi się wcale wiązać z przewożeniem ładunków. Brak stabilizacji w przepisach podatkowych powoduje zamieszanie i dokonywanie zakupów przez klientów samochodów nie takich, jakich potrzebują w danej chwili, ale tych, od których akurat można odliczyć podatek VAT. Np. doradca podatkowy, jeżeli chce pełnego odliczenia VAT, musi zakupić pojazd z kratką, który de facto nie jest mu potrzebny. Wobec rosnącej roli usług w nowoczesnych gospodarkach oparcie kryterium związku z działalnością gospodarczą na ładowności pojazdu nie ma żadnego uzasadnienia. Wprowadzenie ograniczenia dotyka samochodów, które są narzędziem pracy wielu małych i średnich przedsiębiorców – filarów polskiej gospodarki. Rozwiązaniem najsensowniejszym z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości byłoby uznanie każdego samochodu firmowego za narzędzie pracy, a co za tym idzie – umożliwienie pełnego odpisu podatku VAT naliczanego od wszelkich pojazdów samochodowych nabywanych do celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności