FAQ

21
10/2010

Dlaczego taki program?

Pierwszym celem przyświecającym organizatorom programu jest możliwie szerokie pokazanie znaczenia motoryzacji w wielu obszarach i kontekstach istotnych dla człowieka żyjącego we współczesnym świecie. W ślad za tym idzie cel drugi, obejmujący wsparcie takich kierunków rozwoju nowoczesnej motoryzacji w Polsce, które nasze życie uczynią lepszym, łatwiejszym, bardziej świadomym. Mówiąc najprościej, program wprowadzony został po to, aby mądry i odpowiedzialny rozwój motoryzacji pozytywnie wpływał na jakość naszego życia we wszystkich obszarach, których może dotyczyć rozwój motoryzacji.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności