FAQ

04
11/2010

Co to jest leasing konsumencki?

Leasing konsumencki – to formuła  leasingu (czyli rodzaju umowy wynajmu, na podstawie której leasingobiorca nabywa prawo do korzystania z pojazdu za ratalną opłatą) skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obecnie możliwość skorzystania z takiej oferty jest ograniczona. Wynika to z konstrukcji przepisów podatkowych, które stwarzają problemy interpretacyjne i są sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim. Nowe rozwiązania są  obecnie przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki oraz obiektem prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Celem postulowanych zmian jest umożliwienie zawierania umów leasingu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Rozwój leasingu konsumenckiego wpłynąłby na poprawę dostępności nowych samochodów i odmłodzenie parku samochodowego w Polsce. Ponieważ leasingowany pojazd przez cały czas trwania umowy jest formalnie własnością podmiotu finansującego, nie ma potrzeby tak rygorystycznego określenia wymogów dotyczących zdolności kredytowej nabywcy, jak w przypadku kredytu bankowego. Automatycznie rozszerza to zakres dostępności oferty. Ponieważ leasing dotyczy samochodów maksimum czteroletnich, zwiększenie dostępności tej oferty sprzyjałoby odmłodzeniu parku samochodowego w Polsce, a przez to poprawie bezpieczeństwa na drogach i lepszej ochronie środowiska naturalnego.

Według wstępnych szacunków, w latach 2010-13 z tytułu podatku VAT od kontraktów leasingu konsumenckiego mogłaby do budżetu państwa wpłynąć kwota w wysokości 2,2 mld zł. Kolejnym pozytywnym skutkiem zwiększenia dostępności nowych samochodów dzięki formule leasingu konsumenckiego byłaby poprawa koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym i kooperujących z  motoryzacją gałęziach przemysłu.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności