FAQ

04
11/2010

Co to jest ELV?

ELV – end of life vehicles, czyli „koniec życia pojazdu” – to obszar zagadnień związanych z wycofaniem starych pojazdów oraz utylizacją i recyklingiem materiałów wykorzystanych do ich wytworzenia w zgodzie z zasadami dbałości o naturalne środowisko człowieka. Zgodnie z Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, każdy producent, dystrybutor lub importer wprowadzający na rynek ponad 1000 pojazdów rocznie jest od 2006 roku obowiązany zapewnić ogólnopolską sieć odbioru starych pojazdów, aby umożliwić właścicielowi pozostawienie pojazdu wycofanego z eksploatacji. Przepisy stanowią, że punkty takie muszą się znajdować w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu. Firmy motoryzacyjne wypełniają ten  obowiązek poprzez system umów cywilno-prawnych zawartych z firmami zajmującymi się zbiórką i recyklingiem pojazdów. Odpowiedzialność środowiskowa branży motoryzacyjnej nie ogranicza się do spełnienia ustawowego wymogu zapewnienia sieci odbioru wycofanych pojazdów, który jest jedynie ogniwem w łańcuchu funkcjonalnie powiązanych działań. Branża dba o wydajność procesów recyklingu, projektując pojazdy tak, by nadawały się do powtórnego przetworzenia. Na etapie projektowym oznacza to właściwą ocenę cyklu życia produktu i jego komponentów oraz uwzględnianie potrzeb recyklingu, czyli np. unikanie materiałów niebezpiecznych czy obciążających dla środowiska. Na etapie wytwarzania odpowiedzialność środowiskowa skłania producentów do użycia podczas produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Po wycofaniu pojazdu z ruchu odpowiedzialny producent zapewnia usunięcie materiałów szkodliwych oraz odzysk surowców, które w jakikolwiek sposób mogą być użyte powtórnie.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności