FAQ

21
10/2010

Akcyza a podatek ekologiczny

Podatek akcyzowy to w uproszczeniu podatek należny państwu od każdego wyprodukowanego lub sprowadzonego z zagranicy samochodu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy. Obecnie poziom akcyzy zależy jedynie od pojemności silnika samochodu. Branża motoryzacyjna postuluje zastąpienie akcyzy tzw. podatkiem ekologicznym – należnym w takich samych sytuacjach, ale uzależnionym od poziomu emisji szkodliwych substancji w spalinach. Pojazdy wykorzystujące nowe technologie podlegałyby opodatkowaniu według niższych stawek. Taka zmiana, obojętna w skali dochodów budżetowych, mogłaby stać się skutecznym narzędziem pomocnym w kwestii odmłodzenia parku samochodowego w Polsce (należącego dziś do najstarszych w Europie), co z kolei przyczyniłoby się zarówno do ochrony środowiska naturalnego, jak i do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pełna lista aktualności Pełna lista aktualności