Eksperci

dr inż. Andrzej Wojciechowski

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego 

Specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i transportu (dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn). Swoje wykształcenie i doświadczenie wykorzystuje w praktyce na polach materiałoznawstwa, technologii, właściwości samochodowych materiałów konstrukcyjnych oraz płynów eksploatacyjnych, eksploatacji i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji oraz produktów ich eksploatacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (od 2001 r. doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn), Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo – Hutniczej, a także studiów MBA dla inżynierów w WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Auditor Wiodący Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Assesor/Lead Assesor w Examination British Standard Institute. Posiada certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, upoważniający do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne". Jest biegłym sądowym w zakresie badań materiałowych elementów konstrukcyjnych pojazdów drogowych, ekspertem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie w zakresie techniki motoryzacyjnej oraz członkiem licznych organizacji naukowych, w tym między innymi Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Należy do wielu kapituł i rad naukowych związanych z transportem, bezpieczeństwem, technologią.

Autor i współautor ponad 170 publikacji naukowo-technicznych w tym 10 monografii, m.in. w zagranicznych i krajowych czasopismach specjalistycznych takich jak: „Transactions of Welding and Joining Research Institute", „Kompozyty", „Inżynieria Materiałowa", „Journal of KONES", ponad 100 referatów przygotowanych na konferencje naukowe krajowe oraz zagraniczne.

Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MNiSW na naukę oraz ze środków międzynarodowych.

Laureat wielu wyróżnień i odznaczeń przyznawanych za działalność naukowo-badawczą, społeczną i organizacyjną.

Pełna sylwetka naukowa dostępna na stronie Instytutu Transportu Samochodowego: http://www.its.waw.pl