Eksperci

Rafał Serafin

Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Jest absolwentem Uniwersytetu East Anglia w Anglii oraz Uniwersytetów Toronto i Waterloo w Kanadzie. Od 30 lat zajmuje się problematyką partnerstwa międzysektorowego dla rozwoju zrównoważonego, które angażuje firmy, organizacje społeczne i instytucje publiczne we wspólne działania. Od 15 lat współpracuje z International Business Leaders Forum w Londynie, angażującym firmy o zasięgu globalnym w działania partnerskie na rzecz rozwoju zrównoważonego z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi (www.iblf.org). Aktywnie współpracuje z praktykami partnerstwa na całym świecie w ramach sieci „brokerów partnerstwa”, akredytowanych przez Międzynarodowe Forum Liderów Biznesu (www.partnershipbrokers.org).

Opublikował ponad 150 artykułów i raportów na tematy związane z problematyką partnerstwa, ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Od 1996 jest Prezesem Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która – jako jedna z wiodących i najdłużej działających organizacji ekologicznych w Polsce – aktywnie wspiera praktyczne wdrażanie rozwoju zrównoważonego w życie codzienne, poprzez budowanie partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego, proponowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska naturalnego (www.fpds.pl).

Fundacja angażuje się m. in. w inicjatywy, projekty i programy związane z propagowaniem mobilności przyjaznej środowisku, takich jak program Zielone Szlaki Greenways (www.greenways.pl), bierze udział w Europejskiej Platformie Zarządzania Mobilnością (www.epomm.org), jest aktywnym członkiem Europejskiej Federacji Rowerzystów (www.ecf.com). Ponadto, Fundacja uwzględnia uwarunkowania „zielonej mobilności” w programach wspierania proekologicznych działań szkół (www.ekoszkola.pl), małych i średnich przedsiębiorstw (www.czystybiznes.pl) oraz w działaniach Centrum Informacji Ekologicznej (www.eko-spec.pl), aby w ten sposób pokazać na podstawie przykładów, w jakim wymiarze realizacja rozwoju zrównoważonego jest już możliwa dzisiaj w Polsce.