Eksperci

Prof. Ewa Górska

Wykładowca Politechniki Warszawskiej, prezesPolskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Ewa Górska jest profesorem na Wydziale Zarządzania  Politechniki Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.  Od 2009 roku certyfikowanym przez CREE Euro-Ergonomistą. Jej naukowe, badawcze i dydaktyczne zainteresowania dotyczą problematyki zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach w obszarach: ergonomii, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, organizacji pracy i stanowisk pracy. Kieruje Laboratorium Ergonomii, specjalnością Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz  studiami podyplomowymi  Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska oraz Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia. Jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, prezesem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, członkiem Komitetu Ergonomii i Komitetu Inżynierii Produkcji przy PAN.