Eksperci

Jerzy Martini

Partner Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Jerzy Martini

Jerzy Martini kieruje praktyką podatków pośrednich w warszawskim biurze Baker & Mckenzie. Z sukcesem reprezentował klienta w pierwszej polskiej sprawie przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej („ETS”). Sprawa ta (C-313/05 Brzeziński) dotyczyła akcyzy na samochody sprowadzane zza granicy. Reprezentował również przed ETS podatnika w sprawie C-414/07 Magoora, w której Trybunał potwierdził niezgodność z prawem wspólnotowym przepisów krajowych zakazujących odliczania podatku VAT od zakupów paliwa do samochodów. Ostatnio, również z sukcesem, reprezentował podatnika w ETS w sprawie C-395/09 Oasis East, w którym Trybunał uznał krajowe przepisy zakazujące odliczenia VAT w przypadku importu usług z tzw. „rajów podatkowych” za niezgodne z prawem unijnym.

Redaktor i współautor „Komentarza do ustawy o VAT” wydanej przez Difin, "VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” wydanej przez wydawnictwo C.H.Beck oraz „Dyrektywa VAT 2006/112/WE – komentarz 2008” wydanej przez Unimex. Jest również współautorem komentarza „VAT 2010” wydanego w 2010 roku przez C.H. Beck. Uczestniczył w pracach legislacyjnych, dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych. W rankingu organizowanym w 2010 roku przez „Dziennik Gazetę Prawną” zwyciężył w kategoriach „VAT” oraz „Postępowania sądowe”. Wyróżniony też (ex aequo) w ostatnim rankingu dziennika „Rzeczpospolita” jako najlepszy specjalista w dziedzinie podatku VAT. Współlaureat nagrody Gazety Prawnej – Złote Paragrafy 2009 w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy”.